konferencja na rzecz zrównoważonego rozwoju logo

Pozostało do rozpoczęcia wydarzenia:

Odliczanie zakończone

Ważne daty

Konferencja organizowana jest w dniach 24-25 października 2024 r.

Nadsyłanie abstraktów → Do 10 października 2024
Rejestracja → Do 20 października 2024
Dokonanie płatności:
     Opłata wczesna do 15 września 2024
     Ostateczny termin do 20 października 2024
Program konferencji
→ 20 października 2024
Rozpoczęcie konferencji → 24 października 2024

Informacje o wydarzeniu

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń dotyczących innowacyjnych technologii przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju w wybranych dziedzinach życia.
Konferencja umożliwi prezentację dorobku naukowego zarówno młodej, jak i doświadczonej kadry naukowej oraz będzie stanowić platformę służącą wymianie informacji, poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu.

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Rafał Latajka, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Niziński, Université d’Orléans, Orléans
 • Dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. uczelni, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny
 • Dr hab. inż. Katarzyna Pentoś, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Gliwice

Komitet organizacyjny

 • Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska prof. uczelni – przewodnicząca
 • Dr inż. Beata Cieniawska – sekretarz
 • Dr Magdalena Klakočar-Ciepacz
 • Dr inż. Nina Hutnik
 • Dr Aneta Tarczewska
 • Mgr Monika Kołodziejczak

Lokalizacja konferencji

Patroni

Scroll to Top
Skip to content